Våra områden

Galärens fastighetsbestånd är affärsstrategiskt koncentrerat till Centrum, Storheden, Ytterviken samt Skutviken-Notviksstan.

På bostadssidan hittar ni idag våra fastigheter koncentrerade på centrumhalvön.

Vad gäller de kommerisella lokalerna finns de representerade i alla ovan nämnda stadsdelar.